Motieven en Patronen

Een golf is zowat de meest natuurlijke beweging die er bestaat.  Zij is het oerverschijnsel van ritme, herhaling, periodiciteit. 

We zullen op haar eigenschappen dieper ingaan, aangezien deze aan de basis liggen van alle andere motieven en figuren die in de volkskunst gebruikt worden.
Spiralen worden in de Zandtekenkunst veelvuldig gebruikt, net zoals in nagenoeg heel de geschiedenis van de mensheid, sinds deze zich grafisch kunstzinnig begon te uiten. Hoogstwaarschijnlijk werd de spiraal éérder dan de cirkel getekend.
We zullen u laten zien en beleven hoe de afgebeelde fries van omkeerspiralen op een natuurlijke manier ontstaat, in één doorgaande beweging.


Dit eenvoudig motief (kleuters leren het als voorbereiding op het schrijven) kan tot patronen samengevoegd worden, op zoveel manieren dat je er (samen met mij) verbaasd over zult zijn

 lopende 8 of lemniscaat (allemaal namen voor hetzelfde)


Laat je een 8 - beweging gelijktijdig zijwaarts schuiven dan ontstaat dit "plezante" motief, heerlijk om tekenen, dansend welhaast.


Al deze motieven worden in de volkskunst samengevoegd tot een organisch geheel, speels en creatief. 

Vloeiende bewegingen, zo noemde Dr. Weyns ze, en inderdaad: stromend water vormt dezelfde patronen, zoals je zult merken.

We zullen zien dat er wiskundige principes aan ten grondslag liggen. Zoals dit nog duidelijk tot uiting komt bij overeenkomstige tradities in Indië, Angola en elders, evenals op oeroude rotsgraveringen en piramides.

Toepassing van dezelfde werkwijze leidt anderzijds naar toverknopen en familietekens (waarvan ik er nog eentje "in leven" gevonden heb!). 

Het eerste waar we verder op in gaan zijn de verschillende golfmotieven.
Make a Free Website with Yola.